Jesteś tutaj

Projekty


Mapa lokalizacyjna terenów objętych analizami modelowymi 3D

Basen lubelski 2017

BASEN LUBELSKI

Projekt 3D cyfrowy model pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego jest pierwszym pilotażowym projektem, w dziedzinie kartografii cyfrowej, obejmującej modelowanie 3D głównych basenów sedymentacyjnych Polski w obszarach pozaorogenicznych. Model pokrywy osadowej basenu lubelskiego obejmuje osady od powierzchni terenu aż do stropu podłoża prekambryjskiego, czyli do głębokości nie większej niż 10 km.

HDR (Hot Dry Rocks)

Poszukiwanie struktur geologicznych perspektywicznych dla geotermii wiąże się z wieloetapowymi badaniami modelowymi, począwszy od interpretacji profili sejsmicznych poprzez budowanie modelu strukturalnego w domenie czasu i jego konwersję głębokościową w oparciu o model prędkościowy, aż do konstrukcji stochastycznych modeli litologicznych oraz rozkładu wybranych parametrów petrofizycznych.

Rezultaty interpretacji zebranych danych geologicznych w trakcie czas są wykorzystywane do lokalizacji obszarów o potencjale cieplnym spełniającym kryteria bilansowości.